video

Buna göre, TRT repertuarına kayıtlı 78 adet Trabzon yöresi türküsünden 74 tanesi kırık hava, 4 tanesi de uzun hava türünden olduğu saptanmıştır. 78 adet türkünün türkü türlerine göre dağılımı ise Şekil 1′ de verilmiştir. Istanbul türküleri nelerdir? İstanbul Türküleri (175 Kayıt|1.Sayfa) İstanbul Türküleri (175 Kayıt|1.Sayfa) Türkü Adı A Benim Biriciğim. Lütfi Toprak. İstanbul. Ada...
05.09.2022
0
292