Bursa Teknik Üniversitesi 8 Sözleşmeli Personel Alacak

Bursa Teknik Üniversitesi 8 Sözleşmeli Personel Alacak
Yayınlama: 27.05.2023
Düzenleme: 27.05.2023 22:16
81
A+
A-

Bursa Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Kamu Personel Alımı! 4B Sözleşmeli 8 İşçi Ve Memur Alımı

Bursa Teknik Üniversitesi sözleşmeli kamu personel alımı yapılması için yayımladığı ilan ile 4B sözleşmeli personel alacak. 8 işçi ve memur alımı yapılacak. Başvurular bugün açıldı.

Bursa Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Kamu Personel Alımı

Adayların 2020 KPSS sınavına girmiş olup, lisans mezunlarının KPSS P3, ön lisans mezunlarının KPSS P93, ortaöğretim mezunlarının KPSS P94 puanı almış olması gereklidir.
1 avukat, 1 mimar, 1 mühendis, 1 büro personeli, 1 şoför ve 3 koruma ve güvenlik görevlisi alınacak.

Sözleşmeli Kamu Personel Alımı Başvuruda ve İstenilen Belgeler

4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında
sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın ek 2
nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca, genel ve özel şartları taşıyanlar arasından 2020 KPSS (B)
grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle sekiz (8) adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.
1. BAŞVURU TAKVİMİ
1.1.Başvuru Takvimi
Başvuru başlangıç tarihi 06.09.2022
Son başvuru tarihi 20.09.2022 ( Mesai saati bitimi 17.00)
Başvuru sonuçlarını açıklama tarihi 26.09.2022
Sonuçların ilan edileceği internet sitesi www.btu.edu.tr
Kazanan adayların en son evrak teslim tarihi 03.10.2022 ( Mesai saati bitimi 17.00)
Açıklama Üniversitemiz zorunlu hallerde başvuru
takviminde değişiklik yapma hakkını saklı
tutar. Gerektiğinde ilanı iptal edebilir.
1.2. BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ
– Başvurular şahsen Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır. Posta, faks
e-mail veya başka yolla yapılan müracaatlar kabul edilemeyecek ve değerlendirmeye tabi
tutulamayacaktır.
2. İLAN EDİLEN POZİSYONLARA AİT BİLGİLER
İLAN POZİSYON ADET MEZUNİYET ÇALIŞTIRALACAĞI
BİRİM
KPSS PUAN
TÜRÜ VE YILI ÖZEL ŞARTLAR
2022/1 Avukat 1 Lisans Hukuk Müşavirliği KPSS (P3)
2020
-Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak,
hukuk alanında yüksek lisans yapmış
veya yapıyor olmak,
-Avukatlık ruhsatına sahip olmak,
-2020 yılı Kamu Personeli Seçme
Sınavından (P3) en az 75 puan almış
olmak,
-Hukuk İngilizcesi Eğitimi sertifikasına
sahibi olmak.
2022/2 Mimar 1 Lisans Genel Sekreterlik KPSS (P3)
2020
-Mimarlık bölümü lisans mezunu olmak,
Mimarlık alanında yüksek lisans yapmış
veya yapıyor olmak,
-Autocad ve 3 Boyutlu Modelleme
sertifikalarına sahip olmak.
-2020 yılı Kamu Personeli Seçme
Sınavından (P3) en az 75 puan almış
olmak.
-Lisans mezuniyetinden sonra Mimarlık
alanında en az 5 (beş) yıl süreyle
deneyim sahibi olmak ve bunu SGK
hizmet dökümü ile belgelendirmek.
2022/3 Mühendis 1 Lisans Yapı İşleri ve Teknik
Daire Başkanlığı
KPSS (P3)
2020
-Elektrik Mühendisliği veya ElektrikElektronik Mühendisliği bölümü lisans
mezunu olmak, ilgili alanında yüksek
lisans yapmış veya yapıyor olmak,
-2020 yılı Kamu Personeli Seçme
Sınavından (P3) en az 75 puan almış
olmak.
2022/4 Büro
Personeli 1 Lisans Genel Sekreterlik KPSS (P3)
2020
-İşletme bölümü lisans mezunu olmak,
-2020 yılı Kamu Personeli Seçme
Sınavından (P3) en az 70 puan almış
olmak,
-İnsan kaynakları eğitimi, diksiyon ve
etkili iletişim sertifikalarına sahip olmak,
2022/5
Destek
Personeli
(Şoför)
1 Ortaöğretim İdari ve Mali İşler
Daire Başkanlığı
KPSS (P94)
2020
-Ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu
olmak,
-Eski E sınıfı veya yeni D sınıfı sürücü
belgesine sahip olmak,
-SRC2, SRC4 ve Psikoteknik belgesine
sahip olmak,
-Askerliğini yapmış olmak,-Müracaat
tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmak,
-Vardiyalı sistemde çalışmaya engel
durumu olmamak,
-Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli
bulunmamak,
-Görevini devamlı yapmasına engel
teşkil edecek sağlık problemi
bulunmadığını tam teşekküllü bir sağlık
kuruluşundan alınacak sağlık kurulu
raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya
hak kazanma durumunda istenecektir.)
2022/6
Koruma ve
Güvenlik
Görevlisi
(Erkek)
3 Önlisans İdari ve Mali İşler
Daire Başkanlığı
KPSS
(P93)2020
-5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine
Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer
alan şartları taşıyor olmak,
-Önlisans mezunu olmak,
-Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik
süresi dolmamış (silahlı/ silahsız) özel
güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip
olmak.
-7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak
kapalı ve açık alanlarda çalışmasına
engel durumu olmamak,
-175 cm’den kısa olmamak ve boy
uzunluğunun santimetre cinsinden son
iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10
dan fazla, 13 den az olmamak,
-Başvuruda kilo / boy bilgisi için (Sağlık
kuruluşlarından alınacak boy-kilo
durumunu gösterir belge istenecektir.)
-Son başvuru tarihi itibariyle 30
yaşından gün almamış olmak,
-Askerliğini yapmış olmak.-Açık ve
kapalı alanda koruma ve güvenlik
hizmetleri görevini devamlı yapmasına
engel olabilecek herhangi bir hastalığı
bulunmamak,
-B sınıfı ehliyet sahibi olmak.
-Görevini devamlı yapmasına engel
teşkil edecek sağlık problemi
bulunmadığını tam teşekküllü bir sağlık
kuruluşundan alınacak sağlık kurulu
raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya
hak kazanma durumunda istenecektir.)
3- BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER
3.1. Sözleşmeli personel pozisyonlarına müracaat edecek adaylardan istenilen belgeler;
– Sözleşmeli başvuru formu (şahsen yapılacak başvuru esnasında Personel Daire
Başkanlığınca verilecektir)
– 2020 KPSS sonuç belgesi,
– 2 (iki) adet fotoğraf (bir adedi başvuru formuna yapıştırılacaktır)
– Adli sicil belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
– Sertifika veya belge istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya ıslak imzalı onaylı sureti,
– Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için, e-Devletten alınan kare kodlu belgeler kabul edilir.)
– Nüfus cüzdan sureti. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
– Diploma veya mezuniyet belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
Atamalarda ıslak imzalı tasdikli sureti istenecektir.
– Deneyim belgesi ve SGK hizmet dökümü (sadece Mimar kadrosu için)
– Avukatlık ruhsatnamesi ıslak imzalı tasdikli sureti, (sadece Avukat kadrosu için)
– Eski E sınıfı veya yeni D sınıfı sürücü belge sureti (sadece şoför kadrosu için ıslak imzalı onaylı)
– SRC2 ve SRC4 belgeleri ile psikoteknik belgesinin aslı veya onaylı sureti (sadece şoför kadrosu için)
4- GENEL ŞARTLAR
4.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
zorunludur.
4.2.Lisans mezunları için 2020 KPSS P3, Önlisans mezunları için 2020 KPSS P93,
Ortaöğretim mezunları için ise 2020 KPSS P94 puanına sahip olmak.
4.3. “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1
inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı
hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde
sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve
kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne aykırı
durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama
aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)
4.4. Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı
almamaları gerekmektedir.
4.5. Adayların herhangi bir kamu kurum veya kuruluşundan ihraç edilmemiş olması
4.6. Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana
(pozisyona)başvurabilecektir. Birden fazla pozisyona başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların tüm
başvuruları iptal edilecektir.
4.7. Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin
onaylandığını gösterir belge başvuru formuna eklenecektir.
5- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
5.1.Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asıl ve yedek listeleri ile istenilen belgeler
Üniversitemiz web (www.btu.edu.tr) adresinden ilan edilecektir. Kazanan adaylar, sonuçlarının ilan
edilmesinden itibaren 03 Ekim 2022 tarihi mesai saati bitimine kadar istenen belgeleri, Üniversitemiz
Personel Daire Başkanlığı’na şahsen teslim edeceklerdir. Bu süre içerisinde belgeleri teslim etmeyen
adaylar atanma haklarını kaybedecektir. Genel ve özel şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin
yerine yedek adayın yerleştirme işlemi yapılacaktır.
5.2.İlan edilen sözleşmeli pozisyon sayısının 1 (bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir.
5.3. KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek
başına hak kazandırmaz.
5.4.Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar
yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
5.5. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak
olup atamaları yapılmış ise de atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere Üniversitemizce bir ücret ödenmiş
ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
5.6.Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır. Üniversitemiz web sayfasından
yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
5.7.İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.